Plávanie pre dospelých

Naučiť sa plávať je možné v každom veku, rovnako hravo a jednoducho ako v detskom. Poskytujeme výučbu plávania a prípravy na rôzne skúšky pod odborným dohľadom s dlhoročnými plaveckými skúsenosťami.

Kurzy plávania sú určené pre všetkých, nezáleží na veku. Záujemcovia sú zaraďovaní do skupín podľa plaveckých zdatností. Kurz plávania pozostáva zvyčajne z dvoch častí: krátka rozcvička a pobyt v bazéne. Hodina trvá 60 minút. Plávame vždy jedenkrát za týždeň, v nedelu doobeda. Jeden kurz trvá 4 týždne. V prípade dostatočného záujmu, kurzy otvárame priebežne za sebou každé 4 týždne v priebehu celého školského roka.

Plavecké kurzy pre dospelých, ktorí:

  • sa chcú naučiť plávať (sú úplní neplavci)
  • si chcú zdokonaliť plavecký štýl
  • chcú plávať technicky správne kvôli zdravému držaniu tela
  • sa chcú pripraviť na rôzne typy skúšok

Priebeh kurzov:

  • 4x mesačne – cena 30 eur (1 náhradná hodina garantovaná)

Miesto konania kurzov

Krytá plaváreň Topoľčany
Tovarnícká 1
955 01 Topoľčany


Plávame, makáme, zdokonaľujeme sa :)