Plávanie dojčiat a batoliat

Veková kategória pre kurzy plávania s deťmi: 

od štyroch mesiacov do troch rokov

Náplň kurzu:

otužovanie, plávanie  za spolupráce rodičov. Všetko sa deje nenásilnou, citlivou a hravou formou v rytme pesničiek, riekaniek a básničiek.

Cieľ kurzu:

 • návyk na aktívnu činnosť rodičov s deťmi,
 • podporiť obranyschopnosť organizmu, vzájomné porozumenie a citovú väzbu medzi rodičmi a deťmi,
 • všestranný zdravý rozvoj osobnosti dieťaťa vplyvom širokej škály podnetov (pohybový vývin, jemná motorika, reč, pamäť, rozumový vývin, orientačné schopnosti, rovnováha, orientačné schopnosti, koordináciu pohybov...)
 • dieťa si osvojí hravou a nenásilnou formou tvz. základné plavecké schopnosti (mať cit pre vodu a vodu rád, vedieť sa potápať, vydychovať do vody, splývať, orientáciu vo vode), ktoré sú nevyhnutným základom na neskoršiu výuku plávania.
 • podporí sa schopnosť dieťaťa pracovať v kolektíve,
 • fyzické a psychické uspokojenie dieťaťa - dieťa lepšie prospieva, spí a papá
 • spestrenie denného režimu dieťaťa a materskej dovolenky rodičov.

Dĺžka jednej lekcie:

Plavecká hodina trvá minút 30 minút.
Po hodine je k dispozícii aj sauna s teplotou 50-60 stupňov

Dĺžka kurzu:

8 lekcií

Inštruktorky:

Katka Gráčiková, Katka Brňová, Mirka Kusá

Čo si máte priniesť na kurz:

rodič do bazéna: plavky (najlepšie v celku), plavecké okuliare, osuška, jemný sprchový gel bez mlieka (znečisťuje vodu), hrebeň, prezuvky (je zakázané chodiť bosí)

dieťa do bazéna: plavky, ktoré majú gumičku okolo nožičiek, (alebo plienky do vody), osuška, náhradné oblečenie, papierové vreckovky, vlhčené vreckovky, hrebeň, detské mydlo, detský olejček alebo pleťové mlieko, chodiace dieťa: prezuvky (je zakázané chodiť bosí), obľúbené hračky (nesmú ísť do vody), jedlo pre dieťa

Pravidlá :

 • Na hodiny prídeme včas, aspon 10 minút pred začiatkom, aby sme sa vyhli stresu a potom následne ním neovplyvnili dieťa.
 • Aby bola hodina príjemná pre nás aj pre naše deti, je preto hlavnou zásadou – nič nerobiť nasilu, našim hlavným cielom sú zdravé a šťastné deti, a nie to, aby sme všetci cvičili „spartakiádu“, alebo predbiehali sa v tom koho dieťa je najlepšie, najposlušnejšie, najšťastnejšie.
 • Z dôvodu motivácie ponárania vo vode sú potrebné pre rodičov plavecké okuliare, z hygienických ale aj z praktických dôvodov rodičia majú mať plávacie čapice
 • Vždy po sebe poupratujeme
 • Dodržujeme hygienické zásady, pretože zdravie našich detí je na prvom mieste

Hygienické zásady: 

 • Do kurzu nemajú prístup choré deti a osoby, obzvlášť osoby trpiace vlasovými , kožnými alebo inými prenosnými chorobami, osoby so zjavne zanedbanou hygienou, ako aj osoby pod vplyvom návykových látok. 
 • Po osprchovaní dieťaťa mu nasadíme tesné plavky z plavkoviny, alebo plienky do vody.
 • Do bazénovej haly vstupujú deti v sprievode rodiča.
 • Pred vstupom do bazéna je povinnosťou každého návštevníka dôkladne sa osprchovať - hlavne na intimných miestach (bez plaviek, s mydlom)
 • Po použití WC je potrebné vždy sa znova dôkladne osprchovať. 
 • Vlastné hračky si do bazénu neberieme.
 • Rodičia a deti, ktoré už chodia majú obuté čisté prezúvky vhodné do mokrého prostredia. 
 • Po použití nočníka ho vyprázdnime na wc, dôkladne umyjeme a dáme späť na určené miesto. 
 • Ak príde v priebehu hodiny pri potápaní k uvoľneniu soplíka z nošteka dieťaťa, utierame nos do papierovej vreckovky, ktorá je pripravená v uzavierateľnej škatuľke na okraji bazéna, špinavú vreckovku odhodíme do pripravenej nádoby.
 • Pred vstupom do sauny sa rodič s dieťaťom osprchuje, dobre sa osuší. V saune si nesadáme na drevo v mokrých plavkách. Dieťa má suchú plienku. 
 • V saune nejeme, deti môžeme len dojčiť a tiež môžeme piť z plastových fliaš.