Plávanie pre deti

Plávanie je prvý šport, ktorý môžeme ponúknuť deťom ihneď po narodení. Je to jediný šport, ktorý má všestranný dopad na celkový rozvoj malého dieťaťa. Plávaním dieťa získa ideálny základ pre všetky športy.

Plavecké kurzy a ich cieľ:

  • kurzy sú vedené hravo, prehľadne a odborne
  • dieťa si má plávanie najmä užiť, obľúbiť a získať pozitívny vzťah k vode   
  • dôležité je, aby dieťa bolo spokojné, pravidelne jedlo a lepšie spalo
  • cieľom je aby si dieťa zvyklo na pravidelný pohyb, spoluprácu a sústredenú pozornosť
  • plávaním podporujeme kvalitu celkového rozvoja dieťaťa - pohyb, pamäť, komunikačné schopnosti
  • plávanie podporuje v dieťati psychickú aj fyzickú otužilosť, zdravé sebavedomie a schopnosť začleniť sa v budúcnosti ľahko a prirodzene do kolektívu i  spoločnosti
  • dieťa sa naučí pravidelnej hygiene, kvalitnému dýchaniu, bude otužilé a zdravé
  • dieťa sa naučí spolupracovať a komunikovať s vrstovníkmi i s autoritou
  • okrem toho, že sa dieťa naučí pracovať, získa vďaka tejto aktivite trpezlivosť a vytrvalosť, kladný vzťah k učeniu sa nových vecí, zlepší si pamäť a schopnosť sústrediť sa    
  • dieťa sa naučí v pokoji a bez stresu kvalitne plávať a bezpečne pohybovať vo vode