Často kladené otázky

Prečo plávať? Čo môžem od kurzu očakávať?

Podpora všestranného rozvoja všetkých schopností dieťaťa, zlepšenie celkovej odolnosti a kondície. Samotný pobyt vo vode, ktorá má optimálnu teplotu, znamená pre každé dieťa možnosť spontánneho vyžitia. Preto zameranie kurzov nie je len vo vzťahu k plávaniu, ale hlavne k všestrannému rozvoju dieťaťa. Program v sebe zahŕňa prvky, ako je rozvoj integrity rodičov a detí, rozvoj sociálneho správania sa v kolektíve, ale aj podporovanie osobnosti každého dieťaťa zvlášť. Nesporný je rozvoj pohybových schopností, telesnej kondície, získavanie návykov smerujúcich k pravidelnému športovaniu. Program ako celok vo svojich určitých etapách zabezpečuje aj psychickú relaxáciu všetkých zúčastnených. Deti sa učia cvičenia, ktoré sú smerované k ľahšiemu zvládaniu nácviku plaveckých spôsobov a teda plávania ako takého.

Kedy sa naučí dieťa plávať? 

Odpoveď na túto otázku je veľmi individuálna. Na začiatku je potrebné, aby sa dieťa naučilo základné plavecké schopnosti (mať vodu rád, vedieť do nej dýchať, orientovať sa v nej, potápať a skákať), potom začneme s plaveckými pohybmi a po ich zvládnutí s plaveckými spôsobmi (znak, kraul a prsia). Je veľmi dôležité, aby deti trénovali nielen v bazéne samotnom, ale aj napríklad doma vo vani, alebo počas rodinného plávania.

Ako sa prihlásiť?

Zmluvné podmienky a prihlášku nájdete tu.

Ako dlho trvá kurz, ako často sa pláva?

Jeden kurz trvá 4 týždne. Frekvencia lekcií je 2× do týždňa a cena je podľa cenníku. Jeden kurz v sebe zahŕňa 8 metodicky pripravených lekcií. Ak dieťa ochorie, je možné si vynechané lekcie nahradiť podľa podmienok uvedených v prihláške.

Čo si treba na kurz doniesť? 

Všetky deti (i tie najmenšie) musia mať plavky. Ďalej si treba priniesť okuliare, plávaciu čapicu, osušku, šľapky na prezutie a hygienické potreby. To platí aj pre rodiča, ktorý dieťa sprevádza vo vode. Ak aj rodič do bazéna nejde, musí mať prezuvky.  Dobrá nálada je samozrejmosťou.

Môžeme jesť pri bazéne? 

Pri bazénoch je všeobecne zakázané jesť, ale je normálne, že deti po hodine sú veľmi hladné. Na plavárni je bufet, kde ich môžete zasýtiť nejakou drobnosťou.

Môžeme si doniesť na kurz vlastné hračky?

Môžete si doniesť vlastné hračky, ale nesmú sa brať do bazéna. Hračky používané v bazéne sú dezinfikované.

Plávajú deti počas kurzov s rukávnikmi? 

Počas plaveckých hodín či už menších batoliat alebo predškolákov rukávniky nevyužívame, a to preto, že dvíhajú paže a tým ich obmedzujú v reálnom a voľnom pohybe. Rodičia sa počas kurzov učia pracovať s dieťaťom radšej s citom vlastných dlaní, v stálej komunikácii aj zrakovom kontakte.
Bez rukávnikov majú deti možnosť voľného pohybu končatín, ktorými postupne získavajú stále lepší cit pre vodu. Cit pre vodu je veľmi dôležitý pre budúcu kvalitu zvládnutie plaveckých pohybov.

Sú kurzy len pre zdravé deti?

Kurzu sa môže zúčastniť každé dieťa, ktorému zdravotný stav dovoľuje využívať vodu a nie je pre druhé deti infekčné. Pred každým prihlásením sa do kurzu by mal rodič kontaktovať svojho lekára a ten odsúhlasí či dieťa je schopné po fyzickej a psychickej stránke absolvovať kolektívnu výučbu plávania. Toto opatrenie je práve aj z toho dôvodu, že sú niektoré ochorenia, u ktorých môže pobyt vo vode výrazne podporiť liečbu a dopomôcť dieťaťu k zlepšeniu jeho zdravotného stavu, alebo úplnému vyliečeniu. Sú však ochorenia, pri ktorých by mohol pobyt dieťaťa vo vode znamenať doslova ohrozenie zdravia.

Do bazéna ide dieťa samé alebo v sprievode rodiča? 

To záleží od formy kurzu. Spravidla platí, že deti potrebujú svoj vzor a podporu. Preto väčšina kurzov sa organizuje v sprievode rodičov a až po niekoľkých kurzoch dochádza k osamostatneniu. 

Kam si uschováme naše osobné veci počas priebehu lekcie?

Do uzamykateľných skriniek. Šatne sú vybavené uzamykateľnými skrinkami.

Aká je teplota vody v bazéne? 

Teplota malého bazéna je 30- 32 stupňov. Je to ideálna voda pre deti do 5 rokov. Dokonca voda by mohla byť ešte studenšia. Vo veľkom plaveckom bazéne, kde sa deti postupne preplávajú má voda 26-27 stupňov. 

Čo ak bude dieťa na hodinách stále plakať a nezapájať sa do činností? 

Aklimatizácia dieťaťa môže trvať krátko, ale aj veľmi dlho. Každé dieťa je individuálne a platia naň individuálne rady. Najlepšie je vyhnúť sa s dieťaťom stresu a prísť aj na hodinu o niečo skôr ako prichádzajú ostatné detičky. Tak si v pokoji zvykne na nové prostredie. Keď tam bude cítiť pokoj a bezpečie, bude sa aj pokojne prejavovať. Nemajme ale na deti vysoké nároky, ide predsa o uvoľnené učenie formou hry. Najdôležitejšia je pozitívna motivácia rodiča.

Môže ísť dieťa do bazéna s ekzémom? 

Atopický ekzém nie je prenosný, ale to, či kožné ochorenie nie je infekčné, najlepšie posúdi lekár, takže v každom prípade vyžadujeme vyjadrenie od lekára. 

Môžeme dieťaťu zanárať ušká? Nie je to pre neho nebezpečné?

Ak je dieťaťa vybavené sacím reflexom, potom nie je potreba sa obávať zanorenia ušiek. Pretože ak je dieťa schopné sacieho reflexu je to dôkaz celistvosti bubienka. Samotná príroda nám vybavila vonkajší zvukovod ochranným mazom a chĺpkami, ktoré chránia ucho pred bežnými vonkajšími prírodnými vplyvmi, medzi ktoré voda bezpochybne patrí. Po každom plávaní je však dôležité uši riadne vysušiť, a to najskôr osuškou a potom tampónom jemnej buničitej vaty, nie vatou na špajdli, ktorá svojou hrúbkou môže spôsobiť zatlačenie chĺpkov do mazu, odstránenie časti mazu alebo dokonca jeho zatláčanie k bubienku. Ďalším dôvodom obáv zo zanárania uší je, že dieťa dostane zápal stredného ucha, ktorý je väčšinou pokračovateľom nádchy. Plávanie naopak zohráva veľmi významnú prevenciu pred zápalom stredného ucha už len tým, že ak bude sa dieťa pravidelne otužovať, potom má šancu byť zdravší, nebude mať tak často nádchy a nebudú tak hroziť komplikácie nádchy, ako je zápal stredného ucha.