Kurz plávania
Kurz plávania
Kurz plávania
Kurz plávania

Prihláška letný kemp

Registračná prihláška

Plavecká úroveň dieťaťa:
Dieťa má špeciálne upravenú stravu

Platba za Letný kemp je možná prevodom na náš účet číslo: 2912574209/1100 variabilný symbol k platbe uvediete dátum kempu dieťaťa, do poznámky uviesť meno dieťaťa.
IBAN SK8611000000002912574209

Kemp je nutné uhradiť najneskôr do 7 dní pred začatím vybraného turnusu.